Geodeta Radziechowy

Uzyskanie tytułu geodety wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów. Kluczowe jest odbycie studiów na kierunku geodezja i kartografia, a następnie wymagana jest odpowiednia praktyka. Geodeta powinien posiadać również uprawnienia zawodowe, otrzyma je dopiero po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Dopiero po przejściu długiej i krętej drogi można się starać o zatrudnienie w firmie geodezyjnej, firmie budowlanej, w urzędach gminy lub miasta, kopalniach i firmach wydobywczych. Zatrudnienie można znaleźć także w wydawnictwach kartograficznych oraz innych firmach, które zajmują się pomiarami gruntów. Można także rozważyć założenie własnej działalności.

Zakres prac geodezyjnych jest regulowany przez ustawę prawo geodezyjne. Prace geodezyjne to nie tylko pomiary gruntów, ale również pomiary Ziemi i odkształceń budowli. Każdy geodeta posiada konkretne uprawnienia do dokonywania czynności. Może być on uprawniony do wykonywania następujących prac:

  • planowania oraz wykonywania pomiarów,
  • dokonywania pomiarów związanych z ewidencją gruntów,
  • obsługi inwestycji,
  • dokonywania pomiarów realizacyjnych,
  • dokonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
  • przygotowywania dokumentacji geodezyjnej,
  • aktualizacji dokumentów,

Podczas wykonywania obowiązków geodeci w swojej pracy w terenie używają trzech podstawowych narzędzi:

  • teodolitu,
  • niwelatora,
  • tachimetru

Nasz geodeta Radziechowy działa na najnowocześniejszym, precyzyjnym sprzęcie do wykonywania pomiarów. Zapewniam przy tym solidne, fachowe i terminowe wykonywanie zleceń. W przypadku pytań pozostaję do państwa dyspozycji.

Łukasz Konstanty, Geodeta Radziechowy

Formularz kontaktowy

Zostaw dane kontaktowe oddzwonimy