Geodeta w Żywcu

Nasz geodeta zajmuje się głównie geodezją, czyli pomiarami. Jednak geodezja ma znacznie szersze pojęcie, jest ona nauką o Ziemi, o wyznaczaniu punktów na jej powierzchni. Na podstawie pomiarów geodezyjnych powstają opracowania graficzne – mapy i profile topograficzne. Pomiary geodezyjne stanowią również podstawę do wydania dokumentów niezbędnych przy pozwoleniu na budowę, podziale działki czy rozgraniczeniu nieruchomości.

W celu należytego wykonania czynności geodeta powinien posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. Uprawnienia wydawane są po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Egzamin składa się z części pisemnej oraz ustanej. Zgodnie z art. 43 ustawy prawo Geodezyjne uprawnienia zawodowe nadawane są w siedmiu zakresach:

 1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;
 2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
 3. geodezyjne pomiary podstawowe;
 4. geodezyjna obsługa inwestycji;
 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;
 6. redakcja map;
 7. fotogrametria i teledetekcja.

Mogą je uzyskać osoby, które:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają wyższe lub średnie wykształcenie geodezyjne,
 • posiadają odbytą praktykę zawodową,
 • wykazują się znajomością przepisów w zakresie geodezji i kartografii,
 • nie były karane za przestępstwa umyślne.

Jak już wiemy kim jest geodeta oraz czym zajmuje się geodezja warto wskazać cele pomiarów. Wyróżnia się pomiary miejskie, komunikacyjne, topograficzne, hydrograficzne, górnicze, inwentaryzacyjne i realizacyjne.

Tutejszy Geodeta Żywiec zajmuje się tyczeniem w terenie gotowych projektów opracowanych przez architektów. Jest on obecny w trakcie realizacji inwestycji i niezbędny po zakończeniu budowy. Na koniec dokonuje inwentaryzacji powykonawczej.

Zapewniam Państwu najwyższą jakość usług w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie i profesjonalny sprzęt. Korzystając z moim usług otrzymają Państwo terminową realizację zlecenia. Wszelkie zlecenia wykonujemy sprawnie i z najwyższą starannością.

Oferta skierowana jest do:

 • projektantów,
 • inwestorów budowlanych,
 • klientów indywidualnych.

W przypadku pytań służę fachowym doradztwem i wsparciem na każdym etapie inwestycji. W przypadku nieruchomości leżących na terenie Żywca i powiatu żywieckiego zapewniam szybką i sprawną procedurę w urzędzie.

Zapraszam do kontaktu,
Łukasz Konstanty Geodeta Żywiec

Formularz kontaktowy

Zostaw dane kontaktowe oddzwonimy